Cjenik članarina

Teretana

Teretana neograničeno
260
kn
1 mjesec
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 1 put max 7 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma u sljedećem mjesecu
 • PUNA CIJENA
Teretana neograničeno
470
kn
2 mjeseca
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 2 puta max 14 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 2 mjeseca
 • UŠTEDA 50,00 KN
Teretana neograničeno
660
kn
3 mjeseca
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 2 puta max 14 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 3 mjeseca
 • UŠTEDA: 120,00 kn
Teretana neograničeno
1200
kn
6 mjeseci
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 3 puta max 21 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 6 mjeseci
 • UŠTEDA 360,00 KN
Teretana neograničeno
1900
kn
12 mjeseci
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 3 puta max 21 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 12 mjeseci
 • UŠTEDA 1220,00 KN
Teretana jednokratni trening
40
kn
1 dan
 • Dnevna karta za vježbanje u teretani
 • Neograničen trening unutar jednog radnog dana
 • Za kupnju nije potrebno imati članstvo kluba, no potrebno je ostaviti ime, prezime i kontakt.
 • PUNA CIJENA

Grupni programi

Grupni programi
290
kn
1 mjesec
 • Svi grupni programi – Sve lokacije i online
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma u sljedećem mjesecu
 • Pravo na upis pauze: jedan put – max 7 dana
 • PUNA CIJENA
Grupni programi
530
kn
2 mjeseca
 • Svi grupni programi – Sve lokacije i online
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon dva mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 50,00 KN
Grupni programi
750
kn
3 mjeseca
 • Svi grupni programi – Sve lokacije i online
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon tri mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 120,00 KN
Grupni programi
1380
kn
6 mjeseci
 • Svi grupni programi – sve lokacije i online
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon šest mjeseci.
 • Pravo na upis pauze: tri puta – max 21 dan
 • UŠTEDA – 360,00 KN
Grupni programi
2280
kn
12 mjeseci
 • Svi grupni programi – Sve lokacije i online
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon dvanaest mjeseci.
 • Pravo na upis pauze: tri puta – max 21 dan
 • UŠTEDA – 1.200,00 KN
Grupni programi
50
kn
1 trening
 • Karta za jedan grupni trening.
 • Nije dozvoljeno ostati na više treninga.
 • Za kupnju nije potrebno imati članstvo kluba, no potrebno je ostaviti ime, prezime i kontakt.
 • PUNA CIJENA

Teretana + grupni programi

Teretana + grupni programi
330
kn
1 mjesec
 • Neograničeno korištenje teretane + Svi grupni programi (sve lokacije i online)
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma u sljedećem mjesecu
 • Pravo na upis pauze: jedan put – max 7 dana
 • PUNA CIJENA
Teretana + grupni programi
590
kn
2 mjeseca
 • Neograničeno korištenje teretane + Svi grupni programi – Neograničeni dolasci
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon dva mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 50,00 KN
Teretana + grupni programi
840
kn
3 mjeseca
 • Neograničeno korištenje teretane + Svi grupni programi (sve lokacije i online)
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon tri mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 120,00 KN
Teretana + grupni programi
1560
kn
6 mjeseci
 • Neograničeno korištenje teretane + Svi grupni programi (sve lokacije i online)
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon šest mjeseci
 • Pravo na upis pauze: tri puta – max 21 dan
 • UŠTEDA – 360,00 KN
Teretana + grupni programi
2500
kn
12 mjeseci
 • Neograničeno korištenje teretane + Svi grupni programi (sve lokacije i online)
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon dvanaest mjeseci
 • Pravo na upis pauze: tri puta – max 21 dan
 • UŠTEDA – 1.340,00 KN
Teretana + grupni programi
70
kn
1 trening
 • Karta za teretanu i jedan grupni trening.
 • Ili karta za ulaz na dva grupna treninga.
 • Za kupnju nije potrebno imati članstvo kluba, no potrebno je ostaviti ime, prezime i kontakt.
 • PUNA CIJENA

Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati

Teretana do 16:00
200
kn
1 mjesec
 • Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma u sljedećem mjesecu
 • Pravo na upis pauze: jedan put – max 7 dana
 • PUNA CIJENA
Teretana do 16:00
360
kn
2 mjeseca
 • Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon dva mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 40,00 KN
Teretana do 16:00
500
kn
3 mjeseca
 • Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon tri mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 100,00 KN

Paketi treninga

Teretana i/ili grupni programi
850
kn
30 treninga
 • 30 treninga u teretani i/ili na grupnim programima
 • Rok iskoristivosti paketa: 12 mjeseci
 • Nema prava na pauzu ili mogućnosti produljenja trajanja paketa
Teretana i/ili grupni programi
1200
kn
50 treninga
 • 50 treninga u teretani i/ili na grupnim programima
 • Rok iskoristivosti paketa: 12 mjeseci
 • Nema prava na pauzu ili mogućnosti produljenja trajanja paketa