Cjenik za Teretanu

Teretana

Teretana neograničeno
260
kn
1 mjesec
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 1 put max 7 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma u sljedećem mjesecu
 • PUNA CIJENA
Teretana neograničeno
470
kn
2 mjeseca
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 2 puta max 14 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 2 mjeseca
 • UŠTEDA 50,00 KN
Teretana neograničeno
660
kn
3 mjeseca
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 2 puta max 14 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 3 mjeseca
 • UŠTEDA: 120,00 kn
Teretana neograničeno
1200
kn
6 mjeseci
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 3 puta max 21 dan
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 6 mjeseci
 • UŠTEDA 360,00 KN
Teretana neograničeno
1900
kn
12 mjeseci
 • Neograničeni dolasci
 • pauza 3 puta max 21 dana
 • Vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon 12 mjeseci
 • UŠTEDA 1220,00 KN
Teretana jednokratni trening
40
kn
1 dan
 • Dnevna karta za vježbanje u teretani
 • Neograničeno trajanje treninga
 • Dolazak u bilo koje vrijeme
 • Za kupnju nije potrebno imati članstvo kluba, no potrebno je ostaviti ime, prezime i kontakt.
 • PUNA CIJENA

Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati

Teretana do 16:00
200
kn
1 mjesec
 • Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma u sljedećem mjesecu
 • Pravo na upis pauze: jedan put – max 7 dana
 • PUNA CIJENA
Teretana do 16:00
360
kn
2 mjeseca
 • Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon dva mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 40,00 KN
Teretana do 16:00
500
kn
3 mjeseca
 • Teretana s pravom ulaska do 16:00 sati
 • Članarina vrijedi od datuma uplate, a prestaje vrijediti istog datuma nakon tri mjeseca
 • Pravo na upis pauze: dva puta – max 14 dana
 • UŠTEDA – 100,00 KN

Paketi treninga

40 kn po treningu
Teretana i/ili grupni programi
200
kn
5 treninga
 • 5 treninga u teretani i/ili na grupnim programima
 • Rok iskoristivosti paketa: 3 mjeseca
 • Nema prava na pauzu ili mogućnosti produljenja trajanja paketa
35 kn po treningu
Teretana i/ili grupni programi
350
kn
10 treninga
 • 10 treninga u teretani i/ili na grupnim programima
 • Rok iskoristivosti paketa: 6 mjeseci
 • Nema prava na pauzu ili mogućnosti produljenja trajanja paketa
30 kn po treningu
Teretana i/ili grupni programi
900
kn
30 treninga
 • 30 treninga u teretani i/ili na grupnim programima
 • Rok iskoristivosti paketa: 12 mjeseci
 • Nema prava na pauzu ili mogućnosti produljenja trajanja paketa
28 kn po treningu
Teretana i/ili grupni programi
1400
kn
50 treninga
 • 50 treninga u teretani i/ili na grupnim programima
 • Rok iskoristivosti paketa: 12 mjeseci
 • Nema prava na pauzu ili mogućnosti produljenja trajanja paketa
X
X
X